Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Информация за приема в магистърските програми на Физическия факултет, започващи през зимния семестър на учебната 2020/2021 година

   

Приемът в ОКС „магистър“ се основава на конкурс в две форми:

 1. Кандидатстване за места, субсидирани от държавата – кандидатите полагат конкурсен изпит единен писмен изпитен тест, важащ за всички актуални магистърски програми на Физическия факултет, без магистърската програма „Оптометрия“ , за която се провежда отделен изпит.
 2. Кандидатстване за обучение срещу заплащане - без конкурсен изпит.

Кандидатстването става изцяло по електронен път чрез електронизирана система на факултета :

 1. От 08:00 часа на 17 август до 18:00 часа на 15 септември 2020 г. за места, субсидирани от държавата.
 2. До 18:00 часа на 28 септември за обучение срещу заплащане.

Плащането на таксата за явяване на изпит(30 лв. за един изпит) става онлайн(по указания начин в системата за онлайн кандидатстване) или по банков път .

Изпитният тест ще се проведе присъствено както следва:

За всички магистърски програми (без МП „Оптометрия“) на 16.09.2020 г. от 10.00 часа в зала А 205 на Физическия факултет

За кандидатстващите в МП „Оптометрия“ на 17.09.2020 г., 10 часа в зала А415 на Физическия факултет.

Забележка: Разрешено е ползването на калкулатор по време на изпита.

 

За обучение срещу заплащане срокът за подаване на документи се удължава до 28.09.2020 г.

Забележка:

 1. Конкурсът важи само за магистърските програми, започващи през зимния семестър.
 2. Магистърските програми:
  - „Метеорология“ 5 сем., редовно/задочно обучение,
  - „Ядрена енергетика и технологии “, 5 сем., задочно,
  - “Оптометрия”, (6 сем. задочно обучение),
  - „Безжични мрежи и устройства“-II, задочно обучение ( за професионални бакалаври),
  - "Aстрономия и популяризация на астрономията“, задочно обучение,
  - „Физика на земята атмосферата и океана“, редовно/задочно обучение
  се обявяват само за платен прием.