Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Теория на превода

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Целта на лекционния курс по дисциплината "Теория на превода" е да даде добра преводаческа подготовка на обучаващите се на базата на натрупване на теоретични познания по преводознанието като наука. Дисциплината ги запознава с историята на европейската и българската преводни традиции, със съвременното състояние на преводознанието и проблемите, които третира общата теория на превода. Заложеното в теоретичните правила се илюстрира с работа с оригинални текстове. Целта е студентите да развият своите познания и умения по превод.

 

Преподавател:

  • Ваня Ганчева, изследовател

Магистър "изтоковед-историк, преподавател по история (със знание на езика хинди)" от държавния университет в Ташкент, Узбекистан. В специалност "Индология" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски" преподава от 1987 г. През 1995-96 г. специализира в Делхийския университет (Факултет по езикознание), Индия. Автор е на "Учебник по хинди за напреднали - II част" (2001). Съставител и редактор е на хинди-български on-line речник. Има множество статии и преводи от хинди на литературни творби, както и на над 40 индийски филма. Носител е на правителствена награда на Индия от 9-ата Световна конференция по хинди (2012 г., Йоханесбург) за ценен принос в разпространението и популяризацията на езика хинди и индийската литература. Научните ѝ интереси са в областа на фразеологията в хинди.