Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Класическа санскритска литература

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 4

 

Целта на лекционния курс по дисциплината "Класическа санскритска литература" е да представи основните етапи, през които преминава формирането и развитието на художествената литература на санскрит (kāvya), да опише и интерпретира традиционния естетически канон и разбира се да реконструира параметрите на неговата „другост”, така щото да провокира у студентите активно осмисляне на образците на санскритската литература. Във фокуса на лекционния курс е поставена темата за генезиса, историята и поетиката на санскритската драма и класически театър. Важен акцент в него е и развитието на основните жанрове на санскритската епическа и лирическа поезия. Специално внимание е отделено на формирането на забележителната по своя мащаб и дълбочина теория на литературата в Древна Индия. В курса на обучение по дисциплината е предвидено представянето на доклади и разработването на курсов проект от страна на студентите.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Милена Братоева

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", защитава докторска степен и се хабилитира в България. Има специализации в Германия (Филипс университет в гр. Марбург, 1995 г. и през 1997 г., като стипендиант на ДААД) и в Индия като стипендиант на Индийския съвет за културни връзки (ICCR) - в Университета в гр. Пуна (1993) и в Университета "Джавахарлал Неру", Делхи (2017-2018 г.). Професор по индийска литература в СУ, води лекционни курсове в бакалавърската и в магистърската степени на обучение. Заместник-декан по учебната дейност на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет. Автор на множество научни публикации, сред които: (в съавторство с доц. д-р Гергана Русева) "Упанишади (Аитарея, Кена, Катха, Шветашватара, Иша, Мундака, Прашна, Мандукя)" (2018), "Светлина-Видение-Просветление: митология, ритуали и религиозно-философски идеи във Ведите" (2012), "Вкусът на изкуството. Произход и развитие на индийската естетика" (2011), "Ехо от мълчанието на Пробудения. Из: Гирлянда от легенди за предишни рождения на Буда от Харибхатта" (2002). Участва в поредица от международни и национални научни конференции и форуми в България, Индия, Германия, САЩ, Унгария, Полша, Румъния, Португалия, Хърватска и др.