Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ПОКАНА за 17 конференция

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

 

ДО

 

НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че се променя датата на провеждането на Седемнадесетата научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии и вместо на 15 май 2020 г. ще се състои на 20 ноември 2020 г. (петък).

  • Резюмета на докладите (до 600 знака) се приемат от г-жа Цветанка Дилкова до 01 юни 2020 г. на електронен адрес katedra.metodika@abv.bg (моля в заявката да изпишете имената си, академична длъжност, номера на мобилния телефон, електронен адрес и катедрата).
  • Тъй като се предвижда издаването на сборника да се осъществи до края на 2020 г., е необходимо окончателният вариант на доклада Ви – до 15 стандартни страници с библиографията, приложенията и бележките под линия (общо до 27 000 знака) – да бъде депозиран в разпечатан вид до 10 септември 2020 г. на г-жа Цветанка Дилкова, придружен и от електронно копие на адрес: katedra.metodika@abv.bg . В сборника ще бъдат включени само текстове на докладите, които са преминали успешно анонимно рецензиране.
  • Програмата за конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

 

06.04.2020 г. ДЕКАН: /п/ /проф. д-р М. Данова/