Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Обявяване на резултатите от проведените конкурси по националната програма „Млади учени и постдокторанти“

   

Във връзка с писмо Изх. № 0901-47/13.03.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева

 

Относно: Обявяване на резултатите от проведените конкурси по националната програма „Млади учени и постдокторанти“.

 

На свое заседание на 11.02.2020 г. Комисия в състав: проф. д-р Мадлен Данова – Декан на ФКНФ, проф. д-р Милена Братоева – Зам. -декан ФКНФ, доц. Д-р Йоана Сиракова - Зам. -декан ФКНФ и Сони Агоп Бохосян – редовен докторант, назначена със заповед на Ректора № 1154/07.02.2020 г., оцени получените кандидатури в конкурса за възлагане на научноизследователска дейност на млади учени и постдокторанти в изпълнение на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“.

Бяха подадени 8 проектни предложения, от които 1 на млад учен и 7 на постдокторанти (3-ма вътрешни и 4-ма външни). Те бяха оценени според приетите критерии във ФКНФ критерии (карта за оценка), както следва:

 

Модул „Млади учени“

Проектно предложение: Тялото: идеологии и употреба (съпоставителен анализ на италианската литература на 20. век) (79 т.)

 • Оценка по документи: 29 точки
 • Оценка на проектно предложение: 50 точки

 

Модул „Постдокторанти“

Вътрешни

 1. Проектно предложение: Информационна структура на изречението и граматикализация в конструкциите с показателно и относително местоимение в средновековния френски език (70 т.)
 • Оценка по документи: 22 точки
 • Оценка на проектно предложение: 48 точки

 

 1. Проектно предложение: Текст-критично издание на историческото съчинение на архиепископ Петър Богдан Бакшич „За древността на бащината земя и за българските дела“ с превод и коментар (65 т.)
 • Оценка по документи: 25 точки
 • Оценка на проектно предложение: 40 точки

 

 1. Проектно предложение: Формиране на национална идентичност и мобилизиране на националния капитал в съвременна Корея. Изследване на националните кампании и движения (55 т.)
 • Оценка по документи: 20 точки
 • Оценка на проектно предложение: 35 точки

 

Външни

1. Проектно предложение: Изменение на испаноеврейския таксис в балканска ареална среда (72 т.)

 • Оценка по документи: 31 точки
 • Оценка на проектно предложение: 42 точки

 

 1. Проектно предложение: Култът към Богинята майка като част от религиозното многообразие на съвременен Виетнам (57 т.)
 • Оценка по документи: 17 точки
 • Оценка на проектно предложение: 40 точки

 

 1. Проектно предложение: Въплътяването на божества сред дардските общности в Ладакх (Индия) и Гилгит-Балтистан (Пакистан): ритуални и концептуални паралели (55 т.)
 • Оценка по документи: 15 точки
 • Оценка на проектно предложение: 40 точки

 

 1. Проектно предложение: Приложна комуникация: език, литература, изкуство и диалогът между културите (46 т.)
 • Оценка по документи: 18 точки
 • Оценка на проектно предложение: 28 точки

 

Съгласно приетите от ФНКФ критерии за оценка на проектните предложения и разполагаемите средства на Факултета по програмата Комисията предложи, а Факултетният съвет одобри (Протокол № 6/18.02.2020 г.), следното класиране на проектите:

 

1 място за млад учен на работно време 4 часа за срок от 7 месеца с възнаграждение 450.00 лв. на месец:

Проектно предложение: Тялото: идеологии и употреба (съпоставителен анализ на италианската литература на 20. век)

 

2 места за постдокторанти на работно време 4 часа за срок от 7 месеца с възнаграждение 750.00 лв. на месец:

 1. Проектно предложение: Информационна структура на изречението и граматикализация в конструкциите с показателно и относително местоимение в средновековния френски език (70 т.)
 2. Проектно предложение: Текст-критично издание на историческото съчинение на архиепископ Петър Богдан Бакшич „За древността на бащината земя и за българските дела“ с превод и коментар (65 т.)

 

2 места за постдокторанти на работно време 8 часа за срок от 7 месеца с възнаграждение 1500.00 лв. на месец:

 1. Проектно предложение: Изменение на испаноеврейския таксис в балканска ареална среда (72 т.)
 2. Проектно предложение: Култът към Богинята майка като част от религиозното многообразие на съвременен Виетнам (57 т.)

 

 

По-подробна информация кандидатите могат да получат на адреса на Деканата на ФКНФ.

 

Председател на Комисията: /п/

/проф. д-р Мадлен Данова/