Начало / Новини / Календар / ХІV международна конференция по социолингвистика на тема: „Градска култура и езиково разнообразие“

Софийски университет

Международното социолингвистично дружество организира поредната Четиринадесeта конференция по социолингвистика, която ще се проведе на 15 и 16 октомври 2020 г. в аудиториите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На утвърдения и престижен научен форум ще ще бъдат представени новите достижения на интердисциплинарната хуманитаристика. Главната тема на конференцията се съсредоточава върху най-съществените съвременни проблеми на емпиричното езикознание. Езикът на града, който винаги е бил в основата на социолингвистичните занимания, предизвиква неостаряващ интерес, защото светът все повече придобива смесен характер, а именно градската среда е мястото, където се смесват езици и диалекти. Гражданите общуват по нови и обновени начини, преодоляват езикови бариери и разчупват шаблони, съзнателно или не изграждат социолингвистични норми, които спазват или пък прекрачват. Културите и езиците на градовете нямат хаотично битие, те са податливи на прецизен анализ, а методологията на социолингвистиката за пореден път следва да потвърди своята научна надеждност.

Теми:

  1. Езикови маркери в говоренето на различните градски прослойки
  2. Мезолектите и социолектите като последица от социалните взаимодействия
  3. Културата на градските общности, езиковата култура и езиковата политика
  4. Общественото мнение за езиковите процеси и езиковите нагласи
  5. Диглосията и билингвизмът в градските езикови ситуации
  6. Градският фолклор и езиковите игри
  7. Виртуалният град Интернет и езиковите практики
  8. Стиловите регистри на масмедиите
  9. Културните и езиковите контакти в градовете на Балканския полуостров

Очакваме Вашите заявки за участие до 1 юни 2020 г. на адрес insoliso@gmail.com.