Начало / Новини / Календар / Среща-дискусия на тема "Пресечни точки между педагогическата теория и практика"

Конферентна зала, Ректорат

На 28 февруари 2020 г. от 13.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет ще се състои среща на тема Пресечни точки между педагогическата теория и практика“. Събитието се организира от Учебно-научната лаборатория по експериментална и професионална педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“.

С цел повишаване мотивацията на бъдещите педагози във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ се поставя началото на ежегодни срещи на учители със студентите. Колегите-учители ще представят свои добри практики в използването на информационни технологии, в начина на преподаване и работа с учениците.

В настоящата инициатива ще участва г-жа Йорданка Първанова от ОУ „Иван Рилски“ от гр. Хасково. Тя ще демонстрира пред студентите от втори и трерти 3 курс, редовна и задочна форма на обучение работата си, свързана с проектно-базираното обучение и приложенията на софтуер „Енвижън“, използването на таблети и роботизирани играчки в учебния процес.