Начало / Новини / Календар / Докторантски и студентски дебат на тема: „Хуманитаристика, която обединява. Какво е бъдещето ѝ?” – II-ра част

Конферентна зала, Ректорат

На 20.02.2020г. от 13.00 ч. в Конферентната зала в Ректората ще се проведе докторантски и студентски дебат на тема: „Хуманитаристика, която обединява. Какво е бъдещето ѝ?” – II-ра част. Участие ще вземат студенти и докторанти от Софийския университет „Св. Кл. Охридски” от различни факултети и специалности. Целта на телевизионните докторантски дебати е развитие на интердисциплинарното направление чрез кампанията „Обединена наука” – докторанти от различни университети и факултети от СУ реализират обединени дебати по различни научни теми. Телевизионните докторантски дебати формират комуникативни умения чрез телевизионни похвати.

Като завършек на събитието ще бъде представена аудиовизуална продукция, заснета от студенти втори курс по предмета „Поведение пред камера” във ФЖМК на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” с преподавател доц. д-р Поля Иванова, Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”, Факултет по журналистика и масова комуникация към Софийския университет..

Събитието е с вход свободен! Заповядайте.