Начало / Новини / Календар / "Точка на пречупване"

Театрална зала, Ректорат

Спектакълът започва, непосредствено, неусетно – ще са само двама, нетърпящи се, но и невъзможни един без друг. Удря ни простота, откровена със своята мъка, докато се чудим от къде да започнем да се самоизяждаме. От краката, защото няма вече да ни трябват? Или сърцето… нали е най-вкусно? Структурата е като невидим кукловод, не се усеща, а всъщност е навсякъде. Прави форми, обли форми, позиции и опозиции. Абсурдистки, бавен, дълбок и разсъдъчен в най-добрия смисъл на думата… сугестията от повтарящия се звук от скачането на масата. Това е пулсът на спектакъла, сърдечният ритъм отмерващ динамиката на случващата се на сцената среща между човеците.

Рочка на пречупване