Начало / Новини / Календар / Проф. Изабел Пиреш де Лима ще бъде удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза на Софийския университет“

Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която ще се състои на 26 ноември 2019 г. от 11.00 часа в Аулата в Ректората, проф. Изабел Пиреш де Лима, доктор по филология, заслужил професор на Университета на Порто, Португалия, ще бъде удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии и е за високите й научни постижения в областта на лузитанистиката и за конкретния й принос за утвърждаването на педагогическото и научното сътрудничество между Университета на Порто и Софийския университет.

Проф. Изабел Пиреш де Лима ще произнесе академично слово на тема: „Силата на хуманитаристиката и мястото на литературата“.

Изабел Пиреш де Лима е заслужил професор на Университета на Порто, изтъкнат португалски общественик и учен с широко международно признание. Дългогодишната й академична кариера протича в Хуманитарния факултет на Университета на Порто, където от 1974 г. до 2015 г. преподава множество дисциплини в областта на португалската литература от XVIII до XXI век, социологията на литературата, сравнителното литературознание и визуалните изкуства.

Многобройните научни изяви на проф. Пиреш де Лима я нареждат сред най-авторитетните в световен мащаб лузитанисти. Тя е автор на забележителни трудове с открояващи се приноси в областта на изследванията на португалоезичните литератури и култури. Внушителната по обхват и дълбочина изследователска дейност на проф. Пиреш де Лима е отразена в публикациите й (над 200) и изнесените от нея доклади на национални и международни форуми (над 250), като особено място сред тях заемат посветените на творчеството на португалските класици Еса де Кейрош, Камило Кащело Бранко и Жулио Диниш, на редица ярки автори от модерната и съвременната португалска литература.

В последните десетилетия научната дейност на проф. Лима е фокусирана върху актуални в полето на компаративистиката въпроси, свързани с културното многообразие и многопосочните междукултурни връзки в света на лузофонията. Като действащ член на три водещи научноизследователски центъра към Португалския фонд за наука и технологии (Центровете за сравнително литературознание „Маргарита Лоза“ и за изследване на португалската култура на Университета на Порто и Центъра за португалоезични литератури на Университета на Лисабон) проф. Пиреш де Лима ръководи и участва в мащабни изследователски проекти в сферата на литературната компаративистика, със специален акцент върху връзките между литературата и други изкуства.

Проф. Пиреш де Лима е широко позната в световната лузитанистична общност и като организатор на многобройни научни и културни инициативи. Тя е член на десет авторитетни международни научни организации, сред които Международната асоциация на литературните критици, Международната асоциация за сравнително литературознание, Международната асоциация на лузитанистите, Американската асоциация за португалистика. През годините проф. Пиреш де Лима е била ръководител и научен консултант на редица широкомащабни образователни и културни проекти (над 80), в сътрудничество с португалски и бразилски държавни институции, с културни фондации и центрове.

Проф. Изабел Пиреш де Лима е член на редакционните съвети на 11 високоавторитетни академични издания в Португалия, Бразилия, САЩ, Франция и Холандия. Многобройни са лекционните и семинарните курсове, които проф. Пиреш де Лима е изнесла във висши училища в страни от Азия, Африка, Европа, Северна и Южна Америка. Поради международно признатата й експертност в областта на съвременната португалоезична култура, проф. Лима през годините е включвана в състава на национални и международни журита за присъждане на най-авторитетните литературни награди в света на португалоезичието: Международната награда „Камойш“, учредена от Министерствата на културата на Португалия и Бразилия, Голямата награда на Асоциацията на португалските писатели (за роман и новела, за разказ, за поезия, за есеистика), Наградата „Вержилио Ферейра“, Наградата „Осеанош“ и др.

Известна е също така и активната гражданска позиция на проф. Пиреш де Лима по отношение на мястото на жените в демократичните процеси, както и в защита на културните и образователните ценности в съвременното общество. По тези и други актуални обществени дебати проф. Лима е имала през годините множество изяви във водещи португалски и бразилски национални медии.

За големите си заслуги в областта на разпространението на португалската култура в национален и международен мащаб проф. Изабел Пиреш де Лима печели високото признание на португалската общественост и на португалските държавни институции. Била е депутат в Националната асамблея на Португалската република, министър на културата на Португалия, вицепрезидент на една от най-авторитетните португалски културни институции – Фондация „Сералвеш“. За изключителния й принос към обществото, образованието и португалската култура проф. Пиреш де Лима е удостоена с едно от най-високите държавни отличия в Португалия – офицер на Ордена на Инфанта Дон Енрике.

Има изключителни научни постижения в областта на филологията и в частност на лузитанистиката, както и сериозен принос за развитието на научното, педагогическото и културното сътрудничество между Софийския университет и Университета на Порто.

Специалност „Португалска филология“ към катедрата по испанистика и португалистика при Факултета по класически и нови филологии притежава в лицето на проф. Лима дългогодишен активен сподвижник в осъществяването на множество научни и образователни инициативи в областта на лузитанистиката. Проф. Лима е гостувала неколкократно в Софийския университет като лектор в рамките на образователни семинари, както и с пленарни доклади на международни форуми в областта на лузитанистиката, допринасяйки за разширяването на международния престиж на организаторите от Катедрата по испанистика и португалистика събития.

По нейно предложение специалност „Португалска филология“ бе включена през 2011 г. в разработването на инициирания от Университета на Порто проект по програма „Еразъм Мундус“ на тема „Международни диалози – литературни и културни трансфери между португалоезичието и испаноезичието. През 2013 г. по нейна инициатива катедрата и специалността бяха поканени да се включат в международния инициативен комитет, издигнал предложението за удостояване на изтъкнатата португалска писателка Агущина Беса Луиш с високата държавна награда на Испания „Принцеса на Астуриас“.

По нейна инициатива през 2010 г. бе подписано споразумение за академичен обмен по програма „Еразъм +“ , в рамките на което са осъществени редица преподавателски и студентски мобилности, като всяка година без изключение двама от най-добрите студенти в специалност „Португалска филология“ имат възможност да се обучават в рамките на един семестър в Университета на Порто, заемащ челно място сред португалските висши училища в световните класации на академичните институции.

3-plakat