Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: "Звездните купове в нашите галактики"

Зала А205/А207, Физически факултет

Звездните купове, тези гравитационно свързани съвкупности от звезди, са градивните блокчета на галактиките. Техните физически характеристики носят ценна информация не само за тяхното собствено образуване, но и за процесите на звездообразуване в
галактиките, в които се намират. Астрономите наблюдаваме звездните купове, защото тези обекти най-много се доближават до контролирана лабораторна среда за изследване еволюцията на звезди създадени приблизително по едно и също време и от един и същи материал. Как се образуват звездните купове, какви са процесите в тяхната еволюция, ще разберете на 21 ноември 2019 на
сбирката на Кръжока по астрономия.

1

За лектора: Григор Николов е асистент в ИА с НАО Рожен, БАН. Областите му на научен интерес са звездна еволюция, звездни
населения, двойни звезди. Изследва звездни купове от близки галактики, тяхната еволюция и динамика.

Кръжокът по астрономия на Катедра "Астрономия" се провежда от есента на 1900 г. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.