Начало / Новини / Календар / Дискусионен форум по проблемите на социалното включване и приобщаващото образование, насочени към бежанци в България

Заседателна зала 2, Ректорат

Форумът е финална дейност по проект „Социално включване и приобщаващо образование на търсещи убежище и бежанци – реалност и перспективи“, осъществен от екип преподаватели и студенти от Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. В него са включени всички студенти от единствената в страната ни магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“, осъществявана с подкрепата на офиса на Върховния комисар за бежанците към ООН в България. Основна цел на Дискусионния форум е да бъдат обсъдени основни възможности и проблемни области в реализирането на двата процеса – на социално включване и приобщаващо образование на бежанци в България. На форума ще присъстват представители на Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за бежанците, МОН, Агенция по заетостта, Българска търговско-промишлена палата, неправителствени организации, работещи с бежанци - Бежанско-мигрантска служба към Български червен кръст, Каритас - София, Съвет на жените бежанки в България, преподаватели, студенти, както и представителството на Върховния комисар за бежанците към ООН в България, с който СУ „Св. Климент Охридски“ има сключен меморандум за сътрудничество.
ПРОГРАМА
9,30-10,00 – Регистрация
10,00-10,30 – Откриване на форума /модератор - проф. дпн Сийка Чавдарова - Костова/
- г-жа Деница Сачева, зам.-министър, Министерство на образованието и науката
- г-н Матайс льо Рут, представител, офис на Върховен комисариат на бежанците към ООН в България
- г-жа Лиляна Станкова, зам.-председател на Държавната агенция за бежанците
- доц. д-р Л. Стракова, декан на Факултета по педагогика
10,30 – 11,30 ч. Представяне на основни резултати от проекта /преподаватели и студенти от магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти/
11,30 – 12,00 ч. - кафе-пауза
12,00-13,00 ч. - Дискусия по поставените въпроси с участието на представители на офиса на ВКБООН в България, Държавна агенция за бежанците, Бежанско-мигрантска служба на БЧК, Каритас – София, Съвет на жените бежанки в България, Български съвет за бежанци и мигранти, МОН, Агенция по заетостта, Българска търговско-промишлена палата, преподаватели от няколко висши училища - СУ "Св. Климент Охридски", Национална спортна академия, ЮЗУ "Неофит Рилски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", студенти.
Събитието се организира от Факултета по педагогика и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".