Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / Периодична доставка на печатарска хартия и картони, включваща 3 обособени позиции

   

обособена позиция № 1 Периодична доставка на офсетни хартии и картони

обособена позиция № 2 Периодична доставка на обемни хартии

обособена позиция № 3 Периодична доставка на двустранно хромови хартии гланц, мат, картон и мукава

Срок за получаване на оферти: 19.11.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 20.11.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1