Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / Избор на Изпълнител за разработване на Система Histdict за обработка на старобългарски текстове

   

Срок за получаване на оферти: 18.11.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 19.11.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1