Начало / Новини / Календар / Кръгла маса на тема "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе"

Конферентна зала, Ректорат

На 2 ноември в Конферентната зала в Ректората ще се състои Кръгла маса: Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе. Събитието се организира от Института за литература - БАН, Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Френския институт в София.

Вниманието ще бъде насочено към представянето на автори и творби, които присъстват в две и повече литератури, към явления, които надхвърлят езиковите и държавните граници. Ще бъдат потърсени мотивите за избора на втори език – живот в друга среда, престиж на втория език и втората култура… Изборът на език ще се разгледа в контекста на културната памет и местата на паметта.

 

В работата на кръглата маса ще вземат участие учени от Франция, Белгия, Гърция и Швейцария. Предвижда се материалите да бъдат рецензирани и публикувани в списанията Études balkaniques, Colloquia Comparativa Litterarum и Литературна мисъл. Организационен комитет: проф. дфн Николай Аретов (Институт за литература – БАН), проф. дфн Румяна Л. Станчева (Софийски университет) и проф. д-р Раймонд Детрез (Гентски университет)

Кръглата маса се организира с любезната подкрепа на Френското посолство и Френският институт в София.

Програма