Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Прекратени процедури / Прекратени открити процедури / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Национална образователна телевизия

   

Срок за получаване на оферти: 24.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 25.09.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1

Коригиран срок за получаване на оферти: 07.10.2019 г. до 17:30 ч.

Коригирана дата за отваряне на оферти: 08.10.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1