Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Кръгла маса по въпросите на физическото възпитание и спорта

   

07.03.2019 г.

На 07.03.2019 г. в заседателна зала 2 в Ректората на Софийски университет се проведе кръгла маса по въпросите на физическото възпитание и спорта на тема: "Физическата годност на българските студенти и актуални проблеми на физическото възпитание и спорта с тях", организирана от асоциацията на спортните педагози в България и Департамента по спорт при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В дискусионния форум бяха поканени представители от:

- Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта към Народното събрание;

- Министерството на образованието и науката;

- Министерството на младежта и спорта;

- Министерството на здравеопазването;

- Съвета по физическото възпитание и спорт при президента,;

- Обществени спортни организации;

- Специалисти по физическо възпитание и спорт;

- Студентските съвети от университетите;

- Студенти;

- Журналисти;

3

 

6

 

8

 

11

 

15