Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ на Биологическия факултет

   

Уважаеми колеги,

 

На 07 май 2019г. (вторник) от 10:00 ч. в Аулата на Биологическия факултет ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

 

  1. Годишен отчет на Деканското ръководство;
  2. Отчет и дейности на ФСС на Биологически факултет;
  3. Избори за попълване състава на комисиите към Общото събрание – член и председател на Мандатната комисия, член и зам.председател на Факултетната избирателна комисия, член и зам.председател на Комисията по атестирането;
  4. Избори за попълване състава на Факултетния съвет от квотата на професорите и доцентите и квотата на докторантите и студентите.

 

Регистрацията за събранието ще започне от 9:00 ч. пред Аулата на Биологическия факултет (София, бул. Др. Цанков 8).

 

Моля, изпращайте вашите предложения до председателя на Комисията по предложенията за органи на управление на факултета.

 

 

 

Председател на ОС на БФ: доц. д-р Елена Ташева-Терзиева
Зам.председател на ОС на БФ: доц. д-р Иван Трайков