Начало / Новини / Календар / Проф. Йоахим Швалбах ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която ще се състои на 23 април 2019 г. в 11.00 часа в Аулата на Ректората, проф. Йоахим Швалбах от Университета Хумболт в Берлин ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Стопанския факултет.

Проф. Швалбах е учен от световна величина в областта на стратегическия мениджмънт. Той ще произнесе академично слово на тема: „Теория vs. реалност. Как икономическите теории допринасят за по-доброто разбиране на света“ (Theory versus reality. How can economic theories help to better understand the world?).

Йоахим Швалбах е емеритиран професор по международен мениджмънт от Хумболтовия университет – Берлин, Германия. От 2004-2006 г. е декан на Факултета по бизнес и икономика в Хумболтовия универистет. Гост-професор е в множество престижни университети, сред които Харвард, Станфорд, университетите в Ню Йорк, Санта Барбара, Тулуза, Вирджиния, редовно чете лекции във Факултета по мениджмънт в Пекинския университет, Школата по бизнес „Сунятсен“ в Гуанджоу и в Стопанския факултет на Софийския университет, където преподава стратегически и международен мениджмънт в магистърски програми.

Научните му изследвания са в областта на корпоративната устойчивост и социалната отговорност, корпоративното управление, отговорно лидерство, изпълнителски възнаграждения, ефективни съвети на директорите, управление на корпоративната репутация и репутацията на главните изпълнителни директори, както и достъп до международните пазари.

Редактор е на редица академични книжни поредици и научни публикации.

Публикувал е 11 книги, редактор е на 6 специални зидания на научни списания и има публикувани над 100 статии във водещи научни списания.

Проф. Швалбах преподава курсове по микроикономическа теория, индустриална организация, управленска икономика, основи на стопанското управление и други.

Той е организатор и съорганизатор на над 30 международни конференции и семинари. Сред тях са международните конференции на Стопанския факултет.

На основата на научните му постижения Йоахим Швалбах е оценен от престижното немско издание Handelsblatt като принадлежащ към най-добрите 5% сред професорите по бизнес администрация сред 1300 професори в немскоезичните страни (Австрия, Германия и Швейцария).

Като преподавател в Хумболтовия университет Йоахим Швалбах инициира програма за академичен обмен за преподаватели от Стопанския факултет на Алма матер и Хумболтовия университет в областта на икономиката и бизнес администрацията, финансирана от Германската служба за академичен обмен ДААД.

През есента на 2018 г. проф. Швалбах успява да привлече извънредно издание на семинара на международното Общество по стратегически мениджмънт (SMS Conference Exension Workshop) в София, домакин на което беше Стопанският факултет на Софийския университет, като част от годишната конференция на Обществото по стратегически мениджмънт, състояла се по-рано в Париж. Обществото се състои от над 3000 членове от повече от 80 страни – университетски преподаватели, бизнес лидери и консултанти.

plakat Shvalbah@1.5x-80