Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторска програма „Медии и комуникации“ / Докторантски курсове

   

Докторантски курсове за учебната 2020/2021 г.
Летен семестър - февруари-юни*

 

Курсове, формиращи академични знания и компетенции  
Визуална комуникация проф. д-р Веселина Вълканова v.valkanova@uni-sofia.bg
Виртуалност и информационна етика проф. д-р Николай Михайлов mihailov_n@abv.bg
Дигитална комуникация доц. д-р Поля Иванова poly_iv@mail.bg
Дигитални платформи и аудиовизуално съдържание проф. д-р Теодора Петрова petrovaiva@uni-sofia.bg
Езиковата реалност: медиалингвистичен подход проф. д.н. Андреана Ефтимова a.eftimova@uni-sofia.bg
Журналистическа етика доц. д.н. Вяра Ангелова v.angelova@uni-sofia.bg
Журналистическа и медийна теория доц. д-р Мария Попова mapopova1@uni-sofia.bg
Кроскултурни изследвания доц. д-р Дияна Петкова dijanapp@uni-sofia.bg, petkovadp@yahoo.com
Медиен дискурс, медиен анализ, медиакритика проф. д-р Тотка Монова tinamonova@mail.bg
Медийни социомодели, конструктивна журналистика проф. д-р Луливера Кръстева lulivera@abv.bg lkrusteva@uni-sofia.bg
Социални обрати и медиен разказ проф. дсн Снежана Попова sbpopova@uni-sofia.bg, sneja_popova@abv.bg
Курс по научното направление на докторантурата    
Аудиовизуална комуникационна среда проф. д-р Лилия Райчева lraycheva@abv.bg
Аудиовизуални медии и комуникации доц. д-р Поля Иванова poly_iv@mail.bg
Бизнес култура проф. д.н. Любомир Стойков l_stoykov@omega.bg
Българската журналистика и медии (1842-1944) проф. д-р Здравка Константинова zdravka_ang@yahoo.com
Журналистика 3.0 – дигитални практики проф. д-р Грета Дерменджиева greta.dermendjieva@uni-sofia.bg
Медийна култура проф. д.н. Любомир Стойков l_stoykov@omega.bg
Мениджмънт на кризи проф. д-р Чавдар Христов ch_h@abv.bg
Мултимедия, интернет, журналистика доц. д-р Мария Попова mapopova1@uni-sofia.bg
PR като обект на познание (методологически проблеми и методически подходи) проф. д-р Венцеслав Бондиков bondikov_v@abv.bg
Радио и публики проф. дсн Снежана Попова sbpopova@uni-sofia.bg, sneja_popova@abv.bg
Светът, политиката, медиите проф. д-р Мария Нейкова mnejkova@uni-sofia.bg
Телевизионно програмиране в дигитална среда проф. д-р Теодора Петрова petrovaiva@uni-sofia.bg
Трансмедийни комуникации – синергични аспекти проф. дфн Христо Кафтанджиев christokaftandjiev@yahoo.com
Философия на езика и масова комуникация проф. д-р Николай Михайлов mihailov_n@abv.bg
Курс, формиращ специфични изследователски знания и компетенции    
Антропология на медийната музикална култура проф. д.н. Венцислав Димов vddimov@uni-sofia.bg
Български сатиричен и хумористичен периодичен печат доц. д-р Ясен Бориславов jbbojchev@uni-sofia.bg
Дипломация и журналистика проф. дфн Милко Петров milkodim@abv.bg
Жанрови форми за забавлението в телевизията доц. д-р Жана Попова ztpopova@uni-sofia.bg
Изкуство и журналистика доц. д-р Мария Попова mapopova1@uni-sofia.bg
Институционални ПР дефицити проф. д-р Луливера Кръстева lulivera@abv.bg lkrusteva@uni-sofia.bg
Карикатурата в медиите проф. д-р Здравка Константинова zdravka_ang@yahoo.com
Комуникации и мениджмънт на политическото лидерство доц. д-р Симеон Василев sivasilev@uni-sofia.bg
Корпоративен журнализъм - медийна идеология на прехода проф. д-р Тотка Монова tinamonova@mail.bg
Креативността в рекламата и в маркетинговите комуникации – визуални аспекти проф. дфн Христо Кафтанджиев christokaftandjiev@yahoo.com
Медийните кризи на прехода доц. Георги Лозанов glgeorgiev@uni-sofia.bg
Митологичните архетипи в комуникациите проф. дфн Христо Кафтанджиев christokaftandjiev@yahoo.com
Мениджмънт на научните публикации
(само зимен семестър)
доц. д-р Милена Цветкова milenaic@uni-sofia.bg
Наративите и тяхното използване в ефективните комуникации проф. дфн Христо Кафтанджиев christokaftandjiev@yahoo.com
Научно цитиране
(само зимен семестър)
доц. д-р Милена Цветкова milenaic@uni-sofia.bg
Национален имидж и медии доц. д-р Дияна Петкова dijanapp@uni-sofia.bg, petkovadp@yahoo.com
Развитие на рекламата до 1989 г. проф. д-р Здравка Константинова zdravka_ang@yahoo.com
Раса, етнос и религия в мултикултурното общество доц. д-р Светлозар Кирилов skivanov@uni-sofia.bg
Световни стандарти за дисертационния проект
(само зимен семестър)
доц. д-р Милена Цветкова milenaic@uni-sofia.bg
Социалистически телевизии доц. д.н. Вяра Ангелова v.angelova@uni-sofia.bg
Социални нагласи и медии проф. д-р Луливера Кръстева lulivera@abv.bg lkrusteva@uni-sofia.bg
Телевизионна журналистика доц. д-р Поля Иванова poly_iv@mail.bg
Югоизточна Европа в съвременните международни отношения проф. д-р Мария Нейкова mnejkova@uni-sofia.bg

*Конкретните дати за провеждане на курса и полагане на изпита се уточняват със съответния преподавател.

За включване в даден курс през летния семестър докторантите подават Заявление по образец до Декана на ФЖМК на имейл: mmnikolova@uni-sofia.bg.