Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Докторантски курсове

   

Факултетът по журналистика и масова комуникация

обявява следните
ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ
за учебната 2020 г.

 

Дисциплина Преподавател Начало на курса
Курсове, формиращи академични знания и компетенции   Зимен Летен Каб.
Аудиовизуални платформи проф. д-р Теодора Петрова 23.11.20 – 13 ч. 15.05.20 - 13 ч. 58
Визуална комуникация проф. д-р Веселина Вълканова 14.12.20 – 11 ч. 26.05.20 – 11 ч. 24
Виртуалност и информационна етика проф. д-р Николай Михайлов 19.10.20 – 10 ч 12.03.20 – 10 ч. 28
Дигитална комуникация доц. д-р Поля Иванова 16.11.20 – 10 ч. 23.03.20 – 10 ч. 33
Езиковата реалност: медиалингвистичен подход проф. д.н. Андреана Ефтимова 27.10.20 – 15 ч. 11.05.20 – 15 ч. 60
Журналистическа етика доц. д.н. Вяра Ангелова 15.12.20 – 9 ч. 15.05.20 – 9 ч. 26
Журналистическа и медийна теория доц. д-р Мария Попова 05.10.20 – 13 ч. 29.06.20 – 13 ч. 59
Кроскултурни изследвания доц. д-р Дияна Петкова 20.10.20 – 16 ч. 13.03.20 – 13 ч. 54
Медиен дискурс, медиен анализ, медиакритика проф. д-р Тотка Монова 12.10.20 – 12 ч. 01.06.20 – 12 ч. 73
Медийни социомодели, конструктивна журналистика проф. д-р Луливера Кръстева 29.10.20 – 15 ч. 18.05.20 – 13 ч. 71
Социални обрати и медиен разказ проф. дсн Снежана Попова 10.11.20 – 10 ч. 07.04.20 – 10 ч. 31
Курс по научното направление на докторантурата        
Аудиовизуална комуникационна среда проф. д-р Лилия Райчева 26.10.20 – 13 ч. 12.05.20 – 13 ч.  
Аудиовизуални медии и комуникации доц. д-р Поля Иванова 16.11.20 – 11 ч 23.03.20 – 11 ч. 33
Бизнес култура проф. д.н. Любомир Стойков 26.10.20 – 12 ч. 08.06.20 – 12 ч. 43
Българската журналистика и медии (1842-1944) проф. д-р Здравка Константинова 22.10.20 – 14 ч. 18.04.20 – 13 ч. 53
Журналистика 3.0 – дигитални практики проф. д-р Грета Дерменджиева 24.11.20 – 10 ч. 12.05.20 – 10 ч. 60
Медийна култура проф. д.н. Любомир Стойков 26.10.20 – 12 ч. 08.06.20 – 12 ч. 43
Мениджмънт на кризи проф. д-р Чавдар Христов 26.11.20 – 13 ч. 06.06.20 – 13 ч. 56
Мултимедия, интернет, журналистика доц. д-р Мария Попова 12.10.20 – 13 ч. 06.07.20 – 13 ч. 59
PR като обект на познание (методологически проблеми и методически подходи) проф. д-р Венцеслав Бондиков 20.10.20 – 9 ч. 04.03.20 – 9 ч. 73
Радио и публики проф. дсн Снежана Попова 10.11.20 – 10 ч. 07.04.20 – 10 ч. 31
Светът, политиката, медиите проф. д-р Мария Нейкова 12.10.20 – 10 ч. 09.03.20 – 10 ч. 71
Телевизионно програмиране в дигитална среда проф. д-р Теодора Петрова 23.11.20 – 13 ч. 15.05.20 – 13 ч. 58
Технология на връзките с обществеността доц. д-р Светослава Ковачева 29.10.20 – 11 ч. 27.02.20 – 11 ч. 25
Философия на езика и масова комуникация проф. д-р Николай Михайлов 19.10.20 – 10 ч. 12.03.20 – 10 ч. 28
Комуникация и медийни трансформации проф. д-р Лилия Райчева 26.10.20 – 13 ч. 12.05.20 – 13 ч.  
Курс, формиращ специфични изследователски знания и компетенции        
Антропология на медийната музикална култура проф. д.н. Венцислав Димов 02.12.20 – 11 ч. 23.04.20 – 15 ч. 33
Дипломация и журналистика проф. дфн Милко Петров 21.10.20 – 16 ч. 18.03.20 – 16 ч. 59
Жанрови форми за забавлението в телевизията доц. д-р Жана Попова 10.12.20 – 9 ч. 13.05.20 – 9 ч. 26
Изкуство и журналистика доц. д-р Мария Попова 19.10.20 – 13 ч. 13.07.20 – 13 ч. 59
Институционални ПР дефицити проф. д-р Луливера Кръстева 29.10.20 – 15 ч. 13.04.20-13 ч. 71
Карикатурата в медиите проф. д-р Здравка Константинова 29.10.20 – 14 ч 26.05.20 – 13 ч. 53
Корпоративен журнализъм - медийна идеология на прехода проф. д-р Тотка Монова 19.10.20 – 12 ч. 08.06.20 – 12 ч. 73
Медийните кризи на прехода доц. Георги Лозанов 10.11.20 – 10 ч. 01.06.20 – 10 ч. 12
Мениджмънт на научните публикации доц. д-р Милена Цветкова 15.12.20 – 13 ч. 14.06.20 – 13 ч. 60
Научно цитиране доц. д-р Милена Цветкова 15.12.20 – 13 ч. 14.06.20 – 13 ч. 60
Национален имидж и медии доц. д-р Дияна Петкова 21.10.20 – 16 ч. 14.03.20 – 10 ч. 54
Развитие на рекламата до 1989 г. проф. д-р Здравка Константинова 05.11.20 – 14 ч. 02.06.20 – 13 ч. 53
Световни стандарти за дисертационния проект доц. д-р Милена Цветкова 15.12.20 – 13 ч. 14.06.20 – 13 ч. 60
Социалистически телевизии доц. д.н. Вяра Ангелова 15.12.20 – 9 ч. 15.05.20 – 9 ч. 26
Социални нагласи и медии проф. д-р Луливера Кръстева 29.10.20 – 15 ч. 13.04.20-13 ч. 71
Стратегическо планиране на събитийни комуникации доц. д-р Светослава Ковачева 29.10.20 – 11 ч. 27.02.20-11 ч. 25
Телевизионна журналистика доц. д-р Поля Иванова 16.11.20 – 12 ч. 23.02.20 – 12 ч. 33
Югоизточна Европа в съвременните международни отношения проф. д-р Мария Нейкова 12.10.20 – 10 ч. 09.03.20 – 10 ч. 71

 

Докторантите подават Заявление по образец до Декана на ФЖМК в кабинет №11 при г-жа Мариела Николова най-късно една седмици преди стартирането на курса.