Начало / Новини / Календар / Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полéта на сътрудничество“

Ректорат, Алма матер

От 15 до 17 ноември 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Третият международен филологически форум за млади изследователи „Полéта на сътрудничество“, организиран от Факултета по славянски филологии. Форумът е част от тържествените събития по случай 130-годишнината на Алма матер.

Официалното откриване ще бъде на 15 ноември 2018 г. от 9.30 часа в Аулата на Ректората.

В събитието ще вземат участие около 215 студенти, докторанти и постдокторанти от 17 държави и 62 научни институции, като са допускани доклади с препоръка от научен ръководител. Те ще изнесат своите доклади и ще дискутират в няколко тематични секции: „Езикът: история и теория”, „Преводът: теория и практика”, „Средновековна култура и литература“, „Литературата: история и теория“, „Културна антропология, фолклористика и етнология: история и съвременни реалности“, „Нови медии, театър и кино. Художествена условност и виртуална реалност“ и „Езиково и литературно образование: предизвикателства и възможности“.

Конференцията се финансира по проект „Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полѐта на сътрудничество” (80-10-126/25.04.2018) към Фонд „Научни изследвания” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и се осъществява със съдействието на Факултета по славянски филологии и спомоществователството на Издателска къща КХ – Критика и хуманизъм.

Организатори: проф. д-р Людмил Димитров, проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Тодор Христов, доц. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Аглая Маврова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мартин Стефанов, гл. ас. д-р Теодора Цанкова, гл. ас. д-р Иван Петров, хон. ас. д-р Жанета Златева, хон. ас. Георги Георгиев

Докторанти: Мария Русева, Кристиян Янев, Борислава Иванова, Велимира Божилова, Костантин Адирков, Илиян Шехада, Александра Александрова, Кристина Колева

Студенти: Николай Генов, Ванеса Андонова, Борис Илиев, Мария Янкова и др.

ПРОГРАМА