Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ / Стартиращ семинар - Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

   

 

1

 

Уважаеми колеги и партньори,

Каним ви на СТАРТИРАЩ СЕМИНАР по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ BG05M2OP001-1.002-0012-C01

 

Събитието ще се проведе на 24 октомври 2018 година (сряда) от 9:00 часа Аулата на Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Драган Цанков" №8