Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Инженерна химия и фармацевтично инженерство / Преподаватели

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

доц. д-р ЗАХАРИ ВИНАРОВ

стая К4, телефон 02 8161 262

e-mail zv@lcpe.uni-sofia.bg

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=3e5035c9-d103-4ab3-9de2-256f934188dd

 

акад. проф. дхн НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

стая К2, телефон 02 8161 639, 02 962 53 10

e-mail nd@lcpe.uni-sofia.bg

http://www.lcpe.uni-sofia.bg/n_d_denkov_cv.xhtml

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=1d27f35e-7274-4ce1-8abd-3d769f24cc24

 

акад. проф. дфзн ПЕТЪР КРАЛЧЕВСКИ

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=ec1b6d13-ccad-44d0-857f-a6170dedf5b6

 

чл. кор. проф. дмн КРАСИМИР ДАНОВ

стая К1, телефон 02 161 396, 02 962 53 10

http://www.lcpe.uni-sofia.bg/k_d_danov_cv.xhtml

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=45a120e7-5bd7-4983-8bbb-2ba1db030f24

 

проф. д-р СЛАВКА ЧОЛАКОВА

стая Л4, телефон 02 161 698

e-mail sc@lcpe.uni-sofia.bg

http://www.lcpe.uni-sofia.bg/s_s_tcholakova_cv.xhtml

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=2b76fd80-7cdf-4976-b90a-375c3a1b0721

 

проф. д-р ТЕОДОР ГЪРКОВ

стая Н5, телефон 02 8161 688

e-mail tg@lcpe.uni-sofia.bg

http://www.lcpe.uni-sofia.bg/t_d_gurkov_cv.xhtml

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=17c70f3a-3037-42ef-9423-4ec68cdfbd69

 

доц. д-р КРЪСТАНКА МАРИНОВА

стая Л4, телефон 02 8161 612

e-mail km@lcpe.uni-sofia.bg

http://www.lcpe.uni-sofia.bg/k_g_marinova_cv.xhtml

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=067ca8cf-10c5-4462-9929-bdee6c585b65

 

гл. ас. д-р СВЕТОСЛАВ АНАЧКОВ

стая Н5, телефон 02 8161 688

e-mail s.anachkov@lcpe.uni-sofia.bg

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=6bedecc8-1f98-4aee-a863-6ce3d0211b83

 

ас. ВЛАДИМИР КЪТЕВ

стая 127, телефон 02 8161 625

e-mail vk@lcpe.uni-sofia.bg

 

ас. ВЛАДИМИР ПЕТКОВ

стая К7, телефон 02 8161 258

e-mail vdp@lcpe.uni-sofia.bg