Начало / Новини / Календар / Представяне на сборника "Предизвикателството Аристотел"

Библиотека "Филологии", Ректорат

На 14 юни 2018 г. от 17.00 ч. в Библиотека "Филологии" (6-ти етаж в Ректората) ще бъде представен сборникът "Предизвикателството Аристотел".

"Предизвикателството Аристотел" - Сборник с разширени доклади от конференцията, посветена на 2 400-ната годишнина от рождението на Философа, проведена в Софийския университет от 28 до 30 ноември 2016 г., е издаден от Университетското издателство "Св. Климент Охридски".

Съставители са Димка Гичева-Гочева, Иван Колев, Хараламби Паницидис

Редакционна колегия: Димка Гичева-Гочева, Петър Горанов, Иван Колев, Силвия Минева, Мартин Осиковски, Хараламби Паницидис, Камелия Спасова, Елена Чорбаджиева

plakat_aristote)