Начало / Новини / Календар / Кръгла маса на тема „Библиотечно-информационното образование – между консерватизма и отвореността“

Конферентна зала, Ректорат

На 23 април 2018 г. от 13.00 ч. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет ще се проведе кръгла маса на тема: „Библиотечно-информационното образование – между консерватизма и отвореността“.

Инициативата е на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ при Философския факултет на Софийския университет и е първото от поредица събития, с които ще се отбележи нейната 65-та годишнина.

Търсенето на баланс между установените традиции и изискванията на променената информационна инфраструктура е основното предизвикателство пред развитието на специалността „Библиотечно-информационни науки“ в близко бъдеще. Основните теми, по които ще се търсят различни гледни точки, са свързани с дисциплинарната ориентация на библиотечно-информационното образование; диференциацията между преподаваните дисциплини в бакалавърските и магистърските учебни планове; възможностите за международно сътрудничество в областта на библиотечно-информационното образование; професионалната реализация на дипломираните студенти и др.

В кръглата маса ще вземат участие както преподаватели в направление „Обществени комуникации и информационни науки“, така и практици специалисти с управленски опит.

По-късно през деня, който е и световен ден на книгата и авторското право, от 17.00 ч. отново в Конферентната зала ще бъде представен най-новият труд на проф. дфн Ани Гергова „Книжовността на Българското възраждане“.

Той основно е посветен на българската книжовна култура през възрожденската епоха, но хронологически проследява много по-дълги процеси и ефекти, предизвикани от създадената доосвобожденска традиция. Авторката е известна със своите изследователски приноси в полето на историята на книгата и четенето. Тя е и дългогодишен преподавател по тази дисциплина в Софийския университет – в специалностите „Библиотечно-информационни науки“ (Философски факултет) и „Книгоиздаване“ (Факултет по журналистика и масови комуникации).

Внушителният том е включен в поредицата „Университетска библиотека“ на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“. Той е резултат от трайни научни интереси. Изданието е особено полезно за студенти и всички, които проявяват интерес към историята на българската печатна книга.