Начало / Новини / Новини и събития / Изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на проф. Анастас Иширков и 55 години самостоятелен Геолого-географски факултет

   
Изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на проф. Анастас Иширков и 55 години самостоятелен Геолого-географски факултет

Във фоайето на Университетската библиотека бе открита изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на проф. Анастас Иширков и 55-годишнината на самостоятелния Геолого-географски факултет. Експозицията може да бъде разгледана до 10 май 2018 г.

В изложбените витрини са представени книги от личната библиотека на проф. Анастас Иширков – сбирка, която се съхранява в Университетската библиотека. Поредицата от табла разказва за живота и дейността на основоположника на университетската география в България, а мултимедия представя част от историята на Геолого-георгафския факултет, обособен като самостоятелен факултет в Софийския университет преди 55 години.

7

На откриването на изложбата присъстваха заместник-ректорът на Алма матер доц. Георги Вълчев, директорът на Университетската библиотека доц. Анна Ангелова, заместник-деканите на Геолого-географския факултет доц. Георги Бърдаров и доц. Никола Ботушаров, преподаватели от факултета, приятели и гости.

3

Доц. Анна Ангелова изрази задоволството си, че се открива една специална, многопластова изложба. По думите й, първият пласт е посветен на 150-годишнината от рождението на големия български учен проф. Анастас Иширков, а вторият разглежда по-скромна, но значима годишнина в развитието на Алма матер – 55 години от основаването на самостоятелния Геолого-географски факултет. „Няма как да отделим двете събития едно от друго, защото едното е началото, а другото е продължението на историята“, каза доц. Ангелова и заяви, че в началото на българската географска наука, а и не само в нея, стои името на големия учен проф. Анастас Иширков.

1

Директорът на Университетската библиотека подчерта, че и днес е много трудно да отделим географа Иширков от геолога Иширков, от историка Иширков, от човека, занимаващ се с изследвания в областта на славянската филология и етнография. „Една сложна личност, дала твърде много на Алма матер. Един от емблематичните учени от второто поколение университетски преподаватели, който свързва името си с развитието на Алма матер, с развитието на географската наука в рамките на Софийския университет“, каза още доц. Ангелова.

2

Тя отбеляза, че изложбата е насочена преди всичко към съвременните млади хора и изрази надеждата си, че в юбилейната 130-та академична година на Софийския университет те ще могат да научат много неща за големи български учени, работили в Университета.

3

Доц. Ангелова заяви, че във витрините е изложена малка част от огромната научна продукция на проф. Иширков. Заедно с него не е подминат и другият основоположник на Геолого-географския факултет – проф. Златарски. „Тeзи двама стожери на факултета са поставили началото. След тях следва развитието на геолого-географската наука в рамките на Софийския университет“, добави още тя.

За първи път са показани и книги от личната библиотека на проф. Иширков. Доц. Ангелова изрази надеждата си, че разглеждайки изложбата, посетителите ще добият впечатления за голямата личност на Иширков, за дарителя Иширков.

7

В края на приветствието си доц. Ангелова благодари на колегите си от Централната университетска библиотека и от библиотеките „География“ и „Геохимия“, положили усилия за реализацията на изложбата.

Заместник-деканът на Геолого-географския факултет доц. Георги Бърдаров отбеляза, че за него е удоволствие и чест да открие изложбата и също благодари на колегите от библиотеките на Геолого-географския факултет за тяхната работа. По думите му, тази година е изключително специална за българската география. Той припомни, че през 2018 г. честваме 150 г. от раждането на първият български географ акад. Анастас Иширков, 120 г. от първите лекции по география в Софийския университет, отново негово дело, 100 години от основаването на Българското географско дружество и 55 години от самостоятелната дейност на Геолого-географския факултет.

4

Тази изключително специална и важна година е пряко свързана с акад. Иширков, каза доц. Бърдаров и отбеляза, че той е учен, който надхвърля рамките на България, на Европа и на географията. Абсолютен енциклопедист, ученик на светилата в географията Фердинанд Рихтхофен и Фридрих Рацел, учен, за когото географите знаят сравнително малко. Той поставя началото на академичната география и се занимава с много други клонове на научното познание като етнография и филология. Бил е добър литератор и е оставил свои стихове, приказки и рецензии за книги, изтъкна доц. Бърдаров.

2

„Малко известен факт е неговата дарителска дейност, която започва много преди дейността му, свързана със Софийския университет. Той е един от големите дарители на родния си град Ловеч, където оставя пари за училището, сиропиталището и редица други обществени дейности“, подчерта заместник-деканът.

5

По думите му, акад. Иширков посвещава целия си живот на науката и географията и завещава всичките си доходи на Софийския университет и в частност на Геолого-географския факултет. Към 1945 г. фондът наброява над 1 млн. лева. Бил е в две пера, едното за двугодишна специализация на будни млади географи в Европа, а другото – годишен дарителски фонд за научен труд на млад учен в областта на географията. За съжаление 1952 г. този фонд е погълнат от бюджета на държавата, посочи доц. Бърдаров.

Той отбеляза още, че за цялата академична колегия на Геолого-географския факултет е огромна отговорност да бъдат наследници на учен от такава величина, съизмерим с най-високите световни нива.

3
9
8