Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2018 / БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УЧАСТВА ВЪВ ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

   

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет е водеща организация и партньор в одобрени за финансиране проектни предложения за Изграждане и развитие на центрове за компетентност

  • В Компонент 1: Мехатроника и чисти технологии - "Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика" - СУ/БФ ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ
  • В Компонент 3: Индустрия за здравословен живот и био-технологии - "Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти" - СУ/БФ ПАРТНИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

ЧЕСТИТО, КОЛЕГИ! ОЧАКВА ВИ ДОСТА РАБОТА!

доц. Стоян Шишков,
Декан на БФ