Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Илиан Йорданов Манафов, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Илиан Йорданов Манафов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: Прогноза на мъгла за района на летище София

Председател на научното жури: доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева

 

Материали:

Рецензии:

Становища: