Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2017 / Дни на отворените врати във Факултета по химия и фармация – 2017г.

   

До всички любопитни ученици (и не само)!!!

Ако желаете да се докоснете до изкуството на правенето на наука и да споделите незабравими мигове изпълнени с много демонстрации и редица възможности, то тогава заповядайте на 3-ти и 4-ти май на ежегодните Дни на отворените врати във Факултета по химия и фармация.

facebook_16
 

ПРОГРАМА

3 май (сряда)

14:00 – 14:20 (130 аудитория)

Представяне на Факултета по химия и фармация към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

14:30 – 17:00

Демонстрации в научно-изследователски лаборатории.

 

Лаборатория Кратко описание
Квантова химия Името звучи страшно, нали? А всъщност е много забавно. Елате и вижте сами какво и как го правим! Ние сме „симуланти” и с помощта на компютрите успяваме да надзърнем там, където никой апарат или инструмент не може да достигне. Симулираме различни системи и процеси – от материали и молекулни устройства за „чиста” енергия и нано-технологиите до биологично активни вещества и носители на лекарства. Можем и да „скроим” молекула „по поръчка на клиента”. Защо го правим? Защото сме любопитни! Защото искаме да проникнем в най-скритите кътчета на материята и да разкрием най-усърдно пазените тайни.
Технология на лекарствените форми Искате да разберете какво представляват лекарствените форми и как се приготвят те? Заповядайте при нас и ще научите за ключовата роля на фармацевта в превръщането на едно биологично-активно вещество в пълноценен лекарствен продукт, ще видите как се произвеждат таблетки и как се изследва качеството на крайните продукти.
Синтез на нови съединения В началото бе Синтеза! Това твърдение може да звучи претенциозно, но истината е, че материализирането на всяка една идея се осъществява първо в синтетичната лаборатория. Процесът е дълъг, съпроводен е с провеждането на безброй експерименти, но крайният резултат си заслужава. По време на посещението си при нас ще извървите Пътя по създаването на една нова молекула!
Хроматография Хроматографията – техника, която рано или късно се появява във всеки криминален филм (помните Хорейшо, нали?). В лабораторията ще се запознаете с идеята за хроматографския анализ и ще разберете как е възможно да се установи наличието/отсъствието на дадено вещество в смес от стотици други. Колко компонента се съдържат в розовото масло и каква е причината всички треньори и спортисти да се страхуват от хроматографията? Елата и ще разберете!
Ядрено-магнитен резонанс Ядреният Магнитен Резонанс (ЯМР) е един от двата основни метода разкриващи структурата на молекулите. Обекти на ЯМР-спектроскопията са храни, природни продукти, лекарствени препарати, биомолекули и много други. Заповядайте в нашата Лаборатория, където ще имате възможността да видите един от трите ЯМР-спектрометъра намиращи се в България. Ще присъствате на обработване на реални проби и интерпретация на резултати. Нашите квалифицирани специалисти ще отговорят разбираемо на вашите въпроси.
Органична фотохимия Светът около нас е изпълнен с цветове, а от какво са породени те? Защо например безцветния тоник в дискотеката свети синьо? В нашата лаборатория ще разкрием пред вас тайните на светлината. Как влияе върху молекулите и химичните реакции, как променя цветовете? Ще се запознаете с интересни факти за фотохимията - нейното възникване и същност. Заповядайте при нас и заедно можем да измерим предпазват ли добре вашите слънчеви очила!
Инженерна химия Хайде да разкрием заедно тайните на живота чрез химия! Много природни феномени - от туптене на сърцето до мигането на светулката са примери за осцилиращи системи. Причината за всички тези явления се крие в така наречените автоколебателни реакции, една от които чрез смяна на цвета на разтвор, ще ви демонстрираме във ФХФ.
Лаборатория за подготовка на олимпийци

Ако искате да усетите магията на химията и да се почувствате като истински магьосници – тази лаборатория е точно за Вас.

Какво ще видите! Цветни огньове и химически светофар. Мистерията на „синята бутилка“ и загадките на криминалистите. А какво ще кажете за течния азот, а за „горящия лед“?

Какво ще правите! Ще разбулите тайните на храните и напитките, които консумираме!

Интересно, нали ... Вратите са отворени! Чакаме Ви!

 

Атомно-силова микроскопия Атомно-силовата микроскопия (AFM) е широко приложим в полето на (био)физикохимията метод за получаване на изображения с висока прецизност и разделителна способност в нанометричната скала, давайки информация за повърхностната структура и топография, а така също и за подредбата и структурата на разнообразни молекулни архитектури. С AFM могат да бъдат сканирани зони от образците вариращи в един изключително широк диапазон – от атомно-молекулния мащаб до размери по-големи от стотици микрони. Така например, с AFM могат да се получават снимки, чиято площ е от порядъка на 5 ×5 nm, обхващащи около стотина отделни атома и по този начин даващи информация за кристалографската структура на материалите, и в същото време могат да се получават снимки на площи по-големи от 150 × 150 cm, които детайлно разкриват формата и морфологията на отделни живи клетки. AFM е уникален метода, тъй като с него могат да се изследват кинетиката и механизма на биологични процеси и биохимични реакции (напр. ензимна хидролиза на фосфолипидите в клетъчните мембрани) с участието на жизненоважни биомолекули и протичащи в естествената за тях течна среда. Освен това, съвременните AFM-и позволяват да бъдат получени топографски карти и на други физикохимични свойства на повърхностите, което дава възможност да се изследват адхезионните свойства на повърхностите, техните модули на еластичност, повърхностен потенциал, електрични и магнитни свойства и др.
Флуоресцентна микроскопия Ще запознаем нашите гости с един от оптичните микроскопи, а именно флуоресцентния микроскоп. При този микроскоп източникът на светлина е живачна лампа,, чието лъчение е в ултравиолетовата област на електромагнитния спектър. Чрез флуоресцентната микроскопия може да се изучат обекти с малки размери като например кристали на флуоресциращи комплекси. Ще имате възможност да се запознаете с правилата за работа с микроскоп, да погледнете през окуляра на микроскопа, да видите наблюдавания обект при различни увеличения, да сравните възможностите на обикновения и флуоресцентния микроскоп. А знаете ли, че Нобеловата награда за химия за 2014г. е дадена на трима учени, разработили свръхточни флуоресцентни микроскопи, наречени наноскопи, с които могат да се наблюдават много малки обекти?
Аналитична атомна спектрометрия Пламъковата атомна абсорбция е широко използван аналитичен метод с възможност за работа в режим на абсорбция и емисия. Най-често използваният пламък е въздушно-ацетиленовия, който развива температура от 2300 градуса по Целзий. При тази температура пробата за анализ се изпарява за части от секундата, като се превръща в облак от атоми. Методът се използва основно за количествени цели - да се определи колко от даден химичен елемент се съдържа в желаната проба за анализ - напр. колко калий има в минералната вода, колко мед има в домашната ракия, колко манган има в различните видове чай…
Токсикология Искате да разберете как се анализират токсични и наркотични вещества? Искате да научите любопитни факти за тях или какви са опасностите от употребата им? Заповядайте в лабораторията по Токсикология в лаборатория 203!

 

За повече информация и записване:

E-mail: SStoyanov@chem.uni-sofia.bg, тел: 02/8161 329, GSM: 0878124606

 

4 май (четвъртък)

8:30 – 18:00

Химична лаборатория за ученици

По време на събитието ще имате възможността да влезете в истинска лаборатория и да пипнете със собствените си ръце съдовете и реактивите, с които работят нашите студенти, професори и специалистите-химици. Под ръководството на наши преподаватели и студенти ще правите забавни химични опити с интересен и зрелищен резултат.

 

Началните часове на лабораторните занятия (всяко с продължителност 60 минути) ще бъдат, както следва:

1. група - 4 май, 08:30 часа - за ученици от 5. до 7. клас

2. група - 4 май, 11:00 часа - за ученици от 5. до 7. клас

3. група - 4 май, 14:30 часа - за ученици от 8. до 12. клас

4. група - 4 май, 17:00 часа - за ученици от 8. до 12. клас

 

За участие в Лабораторията е необходимо да се запишете предварително на телефон 028161463 или 0893690077 (Лъчезар Христов) или да напишете email до christov@chem.uni-sofia.bg. Участието е безплатно. Организираните групи могат да са с големина най-много 15 души. Участниците ще получат лични предпазни средства (престилка, очила и ръкавици) на място. Няколко дни преди проявата ще ви помолим да потвърдите участието си.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!