Начало / Новини / Новини и събития / Информационен център по стандартизация беше открит в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

   
Информационен център по стандартизация беше открит в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

В Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” беше официално открит Информационен център по стандартизация в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Центърът е част от проекта на Българския институт за стандартизация за създаване на информационни центрове по стандартизация във висшите училища.

Директорът на Университетската библиотека доц. Анна Ангелова отбеляза, че стандартите са неотменна част от ежедневието на всички, които работят в областта на архивистиката и библиотечното дело. Тя подчерта, че в съвременния свят стандартите във всяка научна област са от изключително важно значение и изтъкна значението на Информационния център, който дава възможност на всички преподаватели, студенти и читатели на библиотеката, които се интересуват от стандартите, да имат безплатен достъп до тях.

Директорът на Българския институт за стандартизация Ирен Дабижева отбеляза, че инициативата на Института за създаването на такива центрове в българските университети е породена от факта, че българското общество е слабо информирано по отношение на стандартизацията и стандартите. Ако студентите още по време на обучението си започнат да работят със стандартите, когато излязат от университетите и започнат своето професионално развитие, ще продължат да ги използват и популяризират. Според Иран Дабижева именно това е дългосрочната цел на тези информационни центрове: „Стандартите са навсякъде, те покриват много области от живота и бизнеса, не само в областта на техниката, а и в областта на услугите”.

1

Тя изрази надежда центърът да се ползва активно, а единственото условие на Българския институт за стандартизация е в учебните дисциплини на Университета стандартите да бъдат застъпени, за да могат да предизвикат интереса на студентите. Ирен Дабижева отбеляза още възможността при проявен интерес да бъде разширен обхватът на предоставените пакети стандарти за ползване и покани експерти от СУ да се включват все по-активно в работата на техническите комитети, защото в университетите е експертният потенциал на България.

Доц. Георги Вълчев, зам.-ректор на Софийския университет, отбеляза че като преподавател в специалност „Културология” обяснява на студентите разликата между култура и цивилизация така: културата има норми, а цивилизацията - стандарти. „С този център ние трябва да започнем да внушаваме на нашите студенти, че България е част от един глобален свят, от глобална култура, от глобална цивилизация, в която ако искаме да бъдем равностойни партньори, трябва да използваме стандартите, за да бъдем разпознаваеми и адекватни”. По думите му, благодарение на колегите от Университетската библиотека това плодотворно сътрудничество ще даде и конкретни резултати, а студентите ще осъзнаят важността на тази толкова специфична дейност.

Новосъздаденият съвместен информационен център се намира в читалня „Медиатека” на Централната университетска библиотека, където от шест работни станции е осигурен достъп на преподаватели и студенти за безплатно четене на около 1700 подбрани български стандарти, които могат да се използват за образователни и научноизследователски цели.

Подробна информация за достъпа до БДС: http://libsu.uni-sofia.bg/page.php?69

1-1