Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност / КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА "УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ"

   

ESSAY COMPETITION ON HISTORY TEXTBOOKS

The Medieval Central Europe Research Network (MECERN), in cooperation with the Georg Eckert Institute for International Textbook Research is announcing an essay competition on “The image of ancient neighbors in Central European school textbooks.” Students and teachers of history (including art, archaeology, and literature) are welcome to submit critical essays on the treatment of people and countries of medieval Central and Southeastern Europe (“from the Baltic to the Adriatic”) in the schoolbooks of their countries. Submissions on one or more widely used book for secondary schools critically evaluating their treatment of historical neighbors (if appropriate: contrasted to contemporary research) in not more than 15 pages are invited from any of the countries in the region, including the successors of the medieval Polish-Lithuanian Commonwealth. Thanks to the Humanities Initiative of Central European University, the international jury will be able to grant a € 1000 prize for the first and € 500 each for two second best essays, and they (or more) will be published in a suitable scholarly journal or book, as well as all of them included in a comparative summary. Persons intending to submit essays should register (also naming the title of the book/s they intend to review and the language in which they wish to write) with mecern@ceu.edu to receive further information by 1 November 2015. Submission deadline will be 1 February 2016. Essays in English, German or French will have priority, but it may be possible to translate those written in other languages.

 

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА "УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ"

Централноевропейската мрежа за средновековни проучвания (The Medieval Central European Research Network, MECERN), в сътрудничество с Института за международно проучване на учебниците "Георг Екерт" обявява конкурс за написване на есе на тема "Образът на историческите съседи в централноевропейските учебници" . Поканени са да участват студенти и учители по история (а също и по история на изкуството, археология и литература), които да представят критични есета на теми, посветени на представянето на народите и страните от средновековна Централна и Югоизточна Европа в учебниците в техните страни. Очакват се разработки върху един или повече от широко използваните учебници в сферата на средното образование, които критически да оценят представянето на историческите съседи в тях (при възможност в сравнителен план с постиженията на съвременните проучвания), в рамките на не повече от 15 страници и от участници от страните от региона. Благодарение на грант от Инициативата за хуманитаристика към Централноевропейския университет, международно жури ще присъди награда от 1000 евро за първото място и две награди от по 500 евро за двете втори места в конкурса. Наградените есета (а може би и някои други) ще бъдат публикувани в подходящо за целта научно списание или книга, а всички есета ще бъдат представени в обобщаващо изследване. Желаещите да участват в написването на есе трябва да се регистрират (като посочат и заглавието на учебника/учебниците, които смятат да оценяват и езика, на който биха искали да пишат) на адрес mecern@ceu.edu за да получат допълнителна информация, в срок до 1 ноември 2015 г. Срокът за представяне на есето е 1 февруари 2016 г. Есета, написани на английски, френски или немски език ще бъдат разглеждани приоритетно, но е възможно да бъдат преведени и есета, написани на други езици.