Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. дфн Василка Радева бе удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Проф. дфн Василка Радева бе удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На тържествена церемония в Заседателната зала 1 ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев удостои проф. дфн Василка Радева с Почетен знак със синя лента. Отличието се връчи за постигнати високи резултати в преподаването и научноизследователската дейност и във връзка с нейната 75-годишнина.

Проф. Радева благодари за високото отличие: „Както е казано в Библията – има време за всичко. Но в това всеобхватно време има моменти, които са особено значими за отделния човек. Такъв момент за мен е моментът на благодарност – към хората, с които съм вървяла по своя жизнен път, благодарност към колегите, които са взели решение да ме удостоят с наградата и за тези, които са дали съгласието си за това награждаване, а преди всичко съм благодарна, че съм възпитаник на Софийския университет”. Тя допълни, че в живота си е била в много университети, но винаги с особено чувство се е връщала към Алма матер, защото тук е получила всичко, което е начертало нейния житейски път. „Имах възможност да слушам лекции на професори, които са били ученици на новите седмочисленици – те ни учеха и ни възпитаваха”, отбеляза проф. Радева.

1_600x400

Проф. Стойков е имал най-голямо значение за нея, тъй като я е насочил към диалектологията. Тя разказа на гостите, че когато във втори курс събирали материал за диалектен атлас, работата по него е бил урок по етнолингвистика, етнокултура, социолингвистика и най-вече школа по родолюбие, защото носителите на българските диалекти са се превърнали от абстрактно понятие в конкретни хора, привързани към земята. Проф. Радева е обходила България от североизточните до югозападните части и отбелязва, че общото между селата е, че във всяко е имало по един млад човек, отишъл на работа в града и всички от селото се надявали да се върне. Тя прави аналогия със хората, които са заминали да работят в чужбина: „Ще се върнат ли тези хора и ако да, при кого ще се върнат?”, попита проф. Радева. Този проблем е в основата на нейните занимания, както и в изработката на идеографски диалектен речник и списание „Българска реч”, което има 20-годишен юбилей тази година.

Проф. Радева цитира своя преподавател Стойко Стойков, който казва, че „диалектологията е врата към филологията, а някои остават на прага”. „Аз се постарах да не остана на прага. Надявам се, че съм успяла”, добави проф. Радева.

Проф. д-р Василка Радева е сред най-утвърдените български учени езиковеди, чиито изследвания в продължение на половин век са свързани с развитието и утвърждаването на основни езиковедски дисциплини: фонетика и лексикология, диалектология, ареална лингвистика. Основни научни области, в които работи и публикува, са: лексикология и лексикография, ареална лингвистика, езикова култура (правопис, правоговор, употреба на думи), езиково строителство.

Проф. Радева участва в научни прояви у нас и в чужбина - славистични конгреси, двустранни и многостранни конференции (Минск, Берлин и др.). Тя е съавтор на Идеографския диалектен речник, автор на Български тълковен речник, както и на повече от 230 статии и на многобройни публикации - книги, монографии, студии, учебници, статии, рецензии и други, включително за печата и радиото.

Проф. Василка Радева работи върху втория том на Идеографския диалектен речник. В момента разработва и учебник по българска лексикология. Участвала е в административните структури на Факултета по славянски филологии като заместник-декан и като член на Факултетския съвет, а в продължение на два мандата е била член и на Академическия съвет на СУ „Свети Климент Охридски“.