Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Катедри / Пресжурналистика и книгоиздаване / Преподаватели

   

Катедра “Пресжурналистика и книгоиздаване”

проф. д-р Веселина Вълканова
Приемно време:
вторник
10.00 - 12.00 часа
кабинет: 30, ет. ІI
тел: 987 91 48
e-mail: valkanovav@gmail.com
v.valkanova@uni-sofia.bg
Графичен дизайн
Медиен дизайн
Дизайн на книгата
Графичен дизайн и комуникация
Комуникационен дизайн
Графичен дизайн и визуална кулура
проф. д-р Грета Дерменджиева
Приемно време:
вторник 13.00 – 14.00
кабинет: 60, ет. ІІІ
тел. 9308 379
е-mail:greta_dermendjieva@yahoo.com
greta.dermendjieva@uni-sofia.bg
Компютърно опосредствана комуникация,
Онлайн журналистика
Издателски системи,
Он-лайн ПР
проф. д-р Тотка Монова
Приемно време:
понеделник 14.30 – 16.00
кабинет: 73, ет. ІV
тел. 989 30 72
е-mail: tinamonova@mail.bg
monova@uni-sofia.bg
Прескомуникация и медиатекст,
Жанрове в печата,
Медии в преход – дискурсивни практики
проф. д.н. Андреана Ефтимова
Приемно време:
понеделник 14.30 -15.30.
кабинет: 60, ет. ІІІ
тел. 9308 379
е-mail: a.eftimova@uni-sofia.bg
Медиен език и стил/стилове на писане
Езикови норми и кодификация
Стилистика
Невербална комуникация
Езикът в интернет
Езикови политики в медиите/в издателската дейност
Стандарт - субстандарт - нонстандарт в издателските езикови практики
доц. д-р Eфрем Ефремов
Ръководител
Приемно време:
четвъртък 14.00 – 16.00
кабинет: 12, ет. І
тел: 981 49 86
karanfilov@uni-sofia.bg
Теория и практика на текста (редактиране),
Типология на списанието,
Спортна журналистика
доц. Георги Лозанов
Приемно време:
сряда 12.00 – 14.00
кабинет: 12, ет. І
тел. 981 49 86
е-mail: glozanov@gmail.com
glgeorgiev@uni-sofia.bg
Теория на културата,
Пресфотография
Доц. д-р Марин Бодаков
Приемно време: понеделник 12.00 – 16.00
кабинет: 76, ет. ІV
тел. 9308 484
е-mail: marin_bodakov@abv.bg
bodakov@uni-sofia.bg
Публицистика и художествена критика,
Учебна практика
гл.ас. д-р Димитър Найденов
Приемно време:
петък 12.00 – 14.00
кабинет: 12, ет. І
тел. 981 49 86
e-mail:jimmy.naidenov@gmail.com
dimiturd@uni-sofia.bg
Пресжурналистика
гл. ас. д-р Юлия Йорданова
Приемно време:
сряда 13.00 – 15.00
кабинет: 76, ет. IV
тел. 9308 484
е-mail: juliajordan@abv.bg
Социология на книгата,
Електронни книги,
Детско книгоиздаване,
Публикуване на литература в интернет
гл. ас. д-р Антоан Божинов
Приемно време:
вторник 10.00 - 12.00
тел. 9308 291
е-mail: antoanbo@gmail.com
avbozhinov@uni-sofia.bg
Пресфотография
Гл. ас. д-р Мая Стоянова
Приемно време: сряда 11:00 - 13:00
кабинет: 72, ет. IV
е-mail: majas@uni-sofia.bg
mayasens@yahoo.com
Графичен дизайн (упр.)
Дизайн на книгата (практикум)
Гл. ас. д-р Лора Симеонова  

Ас. д-р Георги Александров
Приемно време: вторник 12:00 - 14:00
кабинет: 67, ет. III

bozhidaroa@uni-sofia.bg

Учебно издателство - майсторски клас 1

Служители

Гриша Атанасов
Приемно време: всеки ден 13.00 – 15.00
кабинет: 76, ет. ІV
тел. 9308 484
е-mail: grisha1@gmail.com
gatanasov@uni-sofia.bg
Секретар на Редакционния съвет,
Редактор
Д-р Миглена Владова
кабинет: 10, ет. I
тел. 9308 226
е-mail: migvladova@gmail.com
Инспектор учебна дейност