Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Дати за държавни изпити и защита на дипломни работи за учебната 2020/2021г.

   

Държавен изпит за квалификационно ниво Бакалавър

Специалност Дата
„География” 19.02.2021 г.
07.09.2021 г.
„Геология” 19.02.2021 г.
07.09.2021 г.
„Туризъм” 14.07.2021 г.
9:00 ч., 245 зала
09.09.2021 г.
„История и география” и „География и биология” 14.07.2021 г.
9:00 ч., 23 зала
09.09.2021 г.
„Регионално развитие и политика” 19.02.2021 г.
07.09.2021 г.

 

Практико-приложен държавен изпит за квалификационно ниво Магистър

Магистърска програма Дата
„Учител по география в средното училище” 15.09.2021 г.

 

Защита на дипломни работи за квалификационно ниво Магистър

Магистърска програма Дата
„Геология и палеонтология” 15.03.2021 г.
07.06.2021 г.
„Геохимия” и „Гемология“ 30.09.2020 г.
28.01.2021 г.
МППИ, „Икономическа геология“ 05.03.2021 г.
05.06.2021 г.
УТД, „Туризъм”, „Културен туризъм” и „Екотуризъм” 19.02.2021 г.
18.06.2021 г.
„Ландшафтна екология и природен капитал” редовно обучение
05.03.2021 г.
05.07.2021 г.
16.09.2021 г.
задочно обучение
12.03.2021 г.
РРУ и РУСР редовно обучение
05.03.2021 г.
05.07.2021 г.
задочно обучение
05.07.2021 г.
16.09.2021 г.
ИКУВ, „Геоморфология” и
„Управление на природната среда и рискови процеси”
редовно обучение
05.03.2021 г.
10.09.2021 г.
задочно обучение
05.03.2021 г.
05.07.2021 г.
„Регионална сигурност” и „Географско образование” 05.03.2021 г.
05.07.2021 г.
16.09.2021 г.
Управление на човешките ресурси 08.03.2021 г.
05.07.2021 г.
17.09.2021 г.
ПУТС 19.02.2021 г.
16.09.2021 г.
ГИСК, РГРС, КПГ 05.03.2021 г.
16.09.2021 г.
Учител по география в средното училище 16.09.2021 г.