Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по 3.5. обществени комуникации и информационни науки (журналистика – книгата като медия), обявен в ДВ, бр. 53 от 18.06.2013 г.