Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Прием в магистърски програми

   

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ВЪВ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/17Г.

 

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден в периода от 8.02.2017г. до 10.02.2017г.

По електронен път документи можете да подадете чрез електронния формуляр тук от 26.01.2017 до 07.02.2017, но задължително трябва да направите допълнителна заверка на оригиналите на дипломите или академичните справки от 8 до 14 февруари 2017г. в 63 аудитория на Ректората

Мястото за прием е в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа.

Приемните изпити ще се проведат на 13 и 14 февруари 2017г..

Необходими документи за кандидатстването по електронен път и по стандартния начин:

 • Диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен (приема се магистърска диплома, ако съответната степен е след средно образование, т.е. кандидатът няма бакалавърска степен, тъй като директно е завършил като магистър)
 • Копие на дипломата за завършена бакалавърска или магистърска степен, ако кандидатствате по стандартния начин – след сверяване с оригиналната диплома, която предоставяте, комисията Ви я връща и запазва копието. Ако кандидатствате по електронен път – от 8 до 14 февруари в 63 аудитория на Ректората трябва да покажете оригиналната си диплома, не е задължително да го направите лично, може чрез друго лице или с куриер, ако предварително сте уговорили и заплатили обратното връщане на документите.

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

 • Академична справка за студентите от други ВУЗ – Софийски университет не е в състояние да проверява по уверение студентските статути на чужди възпитаници и изисква академична справка (със съответните печати и подписи). Можете да предоставите и нотариално заверено копие на академичната справка.
 • Уверение за възпитаници на СУ.
 • Молбата за кандидатстване е типова и дава възможност за кандидатстване за повече от една програма, форма на обучение или основание на финансиране в рамките на Философски факултет. Може да се изтегли и попълни, а можете да я получите и от комисията по прием и да я попълните на място, ако не кандидатствате по електронен път.
 • Касов бон или банково бордеро за платена такса-участие в магистърски прием

 

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.

Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

 

 • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
 • По банков път на сметка:

 

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим първо да попълвате молбата си за кандидатстване и да преценявате колко изпита са Ви нужни, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием.

Ако ще кандидатствате по електронен път – консултация можете да направите предварително с писмо до г-жа Зорница Ангелова zangelova@phls.uni-sofia.bg (в периода от 26.01.2017 до 07.02.2017)

Ако кандидатстващият не е в състояние да подаде лично документи – може да го направи друго лице, което е снабдено с всички необходими за кандидатстването документи и копие на лична карта или паспорт на кандидатстващия.

Следва списък на програмите, в които ФФ обявява допълнителен прием за учебната 16/17г.

 

 • Философия редовно
 • История на философията редовно
 • Виртуална култура редовно
 • Интегративна биоетика редовно
 • Философия с преподаване на английски език редовно и задочно
 • Философска антропология редовно
 • Реторика редовно и задочно
 • Философия на съзнанието и езика задочно
 • Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) задочно
 • Библиотечно-информационни технологии задочно
 • Управление на електронно съдържание задочно
 • История на книгата и четенето задочно
 • Публична администрация на английски език редовно
 • Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовно
 • Европейски проекти

За подаване на документите по електронен път е необходимо:

 • Да изтеглите Молбата за кандидатстване, да я попълните, подпишете и сканирате или снимате.
 • Да сканирате или снимате документ за завършено висше образование
 • Да заплатите по банков път такса за участие, да сканирате или снимате банковото бордеро.
 • Да попълните формуляра и прикачите трите документа.
 • Да изпратите информацията (след попълването).
 • Да следите пощата си за отговор от комисията по прием
 • Да направите проверка на дипломата или съответните документи за завършено висше образование от 8 до 14 февруари 2017г.

 

Формуляр за подаване на документите по електронен път