Новини и събития

Обща докторантска конференция „Млади изследователи“

В Аулата на Софийския университет бе открита докторантската конференция „Млади изследователи“, организирана от Докторантския център „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитието се провежда в рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0013 (Докторантски център „Св. Климент Охридски“). Центърът осигурява финансиране за краткосрочни научни визити (над 200 пътувания), специализирани курсове и закупуване на научна литература (над 300 специализирани заглавия).

Проф. Анастас Герджиков: „Имаме нужда от нова голяма обща цел, която да ни увлече с устрема си и да роди съвременните герои“

По време на възпоменателната церемония, отбелязваща 145 години от гибелта на Апостола, която се проведе пред паметника на Васил Левски, слово произнесе и ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков.

Започва кандидатстудентската кампания на Софийския университет за учебната 2018/2019 година

На 19 февруари 2018 г. започва приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет. Крайният срок е 9 март 2018 г. за първата кандидатстудентска сесия и 18 май 2018 г. за втората кандидатстудентска сесия.

Всички новини

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2018

https://online.uni-sofia.bg/

Прием на документи за първа кандидатстудентска изпитна сесия

19 февруари - 9 март 2018 г.