Новини и събития

Годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина започна в СУ

За поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски” е домакин на Годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина. По време на ежегодната среща редица учители, администратори и радетели на българските училища в чужбина от четири континента имат възможност да обменят информация и опит за развитието и утвърждаването на обучението по български език и култура в чужбина.

Приключва Петдесет и третият летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти

За поредна година в с. Лозен, гр. София, се проведе Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски". Събитието се организира с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са осъществени от Факултета по славянски филологии на СУ.

Всички новини
 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015

 

https://online.uni-sofia.bg