Новини и събития

Ректорското ръководство на СУ се срещна с делегация от Судан

На посещение в Софийския университет бе делегация от Университета "Ал Нилейн" – Хартум (Судан), водена от проф. Мохамед Еламин Ахмед Исмаил - президент на университета. На среща със зам.-ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков бяха обсъдени възможностите за бъдещи съвместни дейности между двата университета.

Доц. д-р Филип Мачев е новият декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 7 октомври 2015 г., доц. д-р Филип Мачев беше избран за декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Изложба „Постмодерни приказки“ бе открита в галерия „Алма матер“

В галерия „Алма матер“ в Ректората на СУ бе открита изложбата „Постмодерни приказки“. Тя е организирана от Факултета по начална и предучилищна педагогика, Културния център на СУ „Св. Климент Охридски” и Галерия „Алма матер”.

Лекционен курс с преподаватели от Асоциацията на професорите на „Тотал”

В Конферентната зала на Софийския университет започна лекционен курс на тема „Структурна интерпретация на сеизмични данни” с лектор проф. Кристиян Шомат. Курсът ще се проведе в периода 5-9 октомври 2015 г. и е финансиран от фирма „Тотал” като част от подписаното през април 2015 г. споразумение за съвместно сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски” и „Тотал Е&П България”.

Всички новини